Entrades

Shakespeare és Cervantes: raons

Imatge
   Hola, us faig arribar aquesta conferència, és en fase de maquetació i no és oberta al públic en general.  Aquí trobareu part dels motius que fan que cap candidat a ser l'autor de les obres ho pugui ser, el Miguel i el Williams oficials inclosos; parlo també d'alguns dels erudits que han donat suport, explícitament i implícitament a l'autoria compartida per un mateix autor de les obres de Shakespeare i Cervantes; exposo un parell de motius amb els quals ho veureu més clar i passo tot seguit a parlar de la catalanitat de l'autor, el format de conferència és el que és i es queden moltes evidències i raons fora, sobretot en referència al que va fer en anglès, però perquè comenceu a tenir clar que fou l'alacantí Miquel Sirvent l'autor i amb llengua mare catalana, crec n'hi ha prou. Més de la meitat de la ponència és dedicada a ell.  Haureu de perdonar la meva dicció, era amb els darrers serralls d'una grip que va tenir-me fins al dia d'abans amb du

Shakespeare és Cervantes: va haver-hi un únic autor

Imatge
  A l'article anterior, hem vist com una sola persona va poder ser l'autor de les obres sota els noms de Shakespeare i Cervantes. En aquest article veurem com aquesta persona, a més, fou el mateix autor. Quan afrontem el tema de l'autoria de les obres de Shakespeare i Cervantes, el primer problema esdevé en saber qui fou, perquè cap dels candidats a ser l'autor les van fer; ni els oficials: el Miguel d'Alcalà i el William de Stratford ; ni la resta de candidats de la corona britànica, ni la hispana dels Habsburg. Exposaré breument alguns dels motius i tot seguit passarem a les connexions que ens indiquen que som davant del mateix autor. Al Regne Unit i al món cultural anglosaxó, al llarg dels segles que porten vivint en democràcia, han estat un miler llarg d'acadèmics, llicenciats i doctorats, els que han rebutjat que l'autoria de les obres de Shakespeare correspongués al William de Stratford . Al Regne d'Espanya, amb pràcticament els darrers quaranta

Shakespeare és Cervantes: va ser una única persona

Imatge
  SHAKESPEARE ÉS CERVANTES: VA SER UNA ÚNICA PERSONA Al món anglosaxó, com diu Jesús David Jerez Gómez de la Universitat de San Bernardino a Califòrnia, a Cervantes se l'equipara en importància i rellevància a Shakespeare. És normal aquesta equiparació perquè les obres de tots dos van ser fetes pel mateix autor, de totes maneres cal puntualitzar que en fer-ne únicament teatre i poesia i no prosa en anglès va tenir menys oportunitat de mostrar tot el seu talent, com si ho va poder fer amb el que ens ha arribat en castellà. Començo amb aquest article una trilogia on exposaré algunes de les raons que em porten a afirmar que: Va ser una única persona Va haver-hi un únic autor De llengua mare catalana, l'alacantí Miquel Sirvent                                                                       Parlaré avui del primer apartat i també en faré un petit esbós biogràfic. Les proves que les obres de Shakespeare i Cervantes van ser fetes per la mateixa persona les trobem al seu