Per què en Miguel de Cervantes d'Alcalà no va poder ser l'autor de les obres? (Part II)La historia oficial diu que Cervantes va escriure el Quixot aprofitant una estada a la presó, on no hi havia cap llibre, si com hem vist Armando Cotarelo, erudit estudiós de Cervantes, afirma que Cervantes necessitava el concurs de 429 llibres per escriure les seves obres, es fa díficil aceptar que la elaboració i escriptura del Quixot fos tal com ens volen fer creure.

Al pròleg de la 1a edició de les Novelas Ejemplares en Miguel de Cervantes (1613), ens diu: "Aquest, dic, que és el rostre de l'autor de La Galatea i de Don Quixot de la Manxa i de qui va fer el Viatge del Parnàs, i altres obres que van pel món esgarriades, i, potser sense el nom del seu autor. Es diu comunament Miguel de Cervantes Saavedra".

És a dir, que En Cervantes ens diu que no es diu realment Cervantes, sinó que aquest és el nom que rep comunament. Però, quin és el significat d'aquest mot? Segons la RAE:"Comunamente" o "comunmente" significa "de uso, acuerdo o consentimiento común" i, en la segona accepció, "freqüentemente".

És a dir, que En Cervantes només es deia Cervantes de tant en tant i de comú acord. De comú acord amb qui? Amb l'oficialitat censora, és clar.

A més a més, en el pròleg, com hem pogut llegir, també ens assegura que moltes obres seves estan estampades sense el seu nom. I donat que no es coneixen anòmins serventins o cervantins, cal deduir, forçosament, que el nom que apareix a les seves obres impreses, tampoc no és reconegut per Cervantes com el seu nom propi.

La Historia oficial diu que la primera edició del quixot es del any 1605 i editada a Madrid

1/ Però en Cervantes mateix, l'any 1615, a la Segona part del Quixot editada l'any 1615, diu que s'ha editat el Quixot a Portugal, València, Barcelona. Veiem com ho expressa ell:

"Hízole levantar don Quijote y dijo:

- Desa manera, ¿verdad es que hay historia mía y que fue moro y sabio el que la compuso?

- Es tan verdad, señor -dijo Sansón-, que tengo para mí que el día de hoy están impresos más de doce mil libros de la tal historia: si no, dígalo Portugal, Barcelona y Valencia, donde se han impreso, y aun hay fama que se está imprimiendo en Amberes ;y a mi se me trasluce que no ha de haber nación ni lengua donde no se traduzga."

Com veiem el mateix Cervantes diu que està editat a Barcelona i en canvi no diu res de cap edició de Madrid.

Però a més diu una cosa molt interessant:

"- Una de las cosas -dijo a esta sazón don Quijote- que más debe de dar contento a un hombre virtuoso y eminente es verse, viviendo, andar con buen nombre por las lenguas de las gentes, impreso y en estampa. Dije con buen nombre, porque, siendo al contrario, ninguna muerte se le igualará."
Aquí podria ser que en Cervantes ens estigui dient que si signés amb el seu nom el matarien?No parla de cap edició de Madrid. Per tant, si l'any 1615, quan Cervantes escriu la segona part del Quixot, no s'havia imprés a Madrid cap exemplar, de quan és la falsificació de la edició del Quixot a Madrid?

A més, com veiem, hi ha dues capçaleres diferents de la mateixa edició: la A, en subratllat, "Conde de Barcelona" i la B, "Conde de Benalcaçar".

Aquesta edició de Madrid es una falsificació, com la seva partida de naixement.

2/ Segons la història oficial, la primera edició coneguda del Quixot a Barcelona data del 1617, però la llicència que se li dóna, i que apareix a les primeres pàgines del llibre, podria demostrar que no fou la primera vegada que l'obra s'imprimí a Barcelona?.

Per situar-nos, serà bo dir que la primera part del Quixot té sis edicions conegudes amb data de 1605: dues a Madrid, dues a València i dues a Lisboa. Però fins el 1617 no tenim coneixement de cap edició de Barcelona. Per la qual cosa, tradicionalment, s'afirma que no és fins aquesta data que l'obra s'edita i es publica per primera vegada a la capital catalana.

Ara bé, a la llicència per a la publicació a Barcelona d’aquesta primera part d'El Quixot, signada per Fra Tomàs Roca, en nom del bisbe de Barcelona, Lluís Sans, el 4 de juny del 1617, Fra Tomàs Roca afirma que “El primer volum de Don Quixot de la Manxa ha estat tan ben rebut i tantes vegades imprès sense queixa de ningú, que em sembla que es pot permetre que de nou s’imprimeixi i es publiqui a la diòcesi de Barcelona". (Ho podeu veure a la primera imatge adjunta).

Interpretant aquesta frase com ha estat estrictament escrita, entenem que l'obra ja es va imprimir a Barcelona diverses vegades abans del 1617 i que, a més, havia tingut molt bona acollida. Per tant, semblaria ser que abans de l'any 1617 també s'haurien imprès edicions a Barcelona de la primera part del Quixot.

De moment, per tant, el que tenim és un indici ben documentat que ens pot fer replantejar el paper de Barcelona en l'edició i acceptació del Quixot. I encara més, pregunto, quin sentit té que a València es publiqui (1605), també a Lisboa (1605), a Madrid (1605 i 1608), a Brusel·les (1607 i 1611), a Milà (1610), i que es tradueixi a l'anglès (1612) i al francès (1614), i a Barcelona, en canvi, no n'hi hagi cap edició, si és a aquesta ciutat que hi ha diverses impremtes importantíssimes en funcionament, com per exemple la dels famosos Cormellas, mencionats a la segona part del Quixot quan aquest s'està a la ciutat? Com devia ser aquesta possible primera edició de Barcelona com perquè hom no volgués que es conservés? Quin any devia ser publicada?

Això planetja unes preguntes:

1/ l'edició original de Barcelona s'ha fet desapareixer perquè era la original i en català ?

2/ La De Madrid es falsificada, i no sabem quan es va falsificar, 30 anys o 100 anys desprès ja amb els Borbons ?


Pere Coll i Riera

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Shakespeare és Cervantes: va ser una única persona

Entrevista d'Aleix Galvany a Miquel Izquierdo i Peran

Shakespeare és Cervantes: va haver-hi un únic autor